دیل‌کارنگی

/

هر چیز را پیش از وقوع، دیدن و عاقبت‌اندیش شدن، کار خوبی است؛ اما برای مشکلات احتمالی آینده، از امروز اندوهگین شدن، شایسته نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :