دیل کارنگی

/

اگر ما به دنبال سعادت و خوشبختی هستیم، باید از فکر کردن دربارۀ حق‌شناسی یا حق‌ناشناسی خودداری کنیم و محبت و خوبی را تنها برای شادیِ درون انجام دهیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.