دیل کارنگی

۱۸ سرطان ۱۳۹۶

اگر خود را در کار غرق نکنیـد، قطعاً در غم و نااُمیـدی غرق خواهید شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.