دکارت

/

تنها فکر خوب داشتن کافی نیست؛ اصل این است که آن را خوب به‌کار بندیم.

اشتراک گذاري با دوستان :