رابرت لییز اسیتونسون

/

روزِ خود را با محصولی که درو می‌کنیـد مورد قضاوت قرار ندهید، بلکه با بذری که می‌کارید!

اشتراک گذاري با دوستان :