رسول اکرم (ص)

/

بالاترین دستاویزهای ایمان این است که کسی را برای خدا دوست داری و کسی را برای خدا دشمن داری.

اشتراک گذاري با دوستان :