ریواردل

/

ریاست و مقام مثل کوه است؛ بالا رفتن از آن دشوار، ولی پایین آمدن از آن بسیار آسان است.

اشتراک گذاري با دوستان :