سامرست موام

/

کمی عقل سلیم، اندکی اغماض و قدری خوش‌خلقی داشته باشید، آن‌وقت خواهید دید در این دنیا چه‌قدر آسوده و خوشبخت هستید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.