سامویل اسمایلز

/

کتابِ خوب به منزلۀ بهترین دوست و مونسِ انسان است. اخلاق و صفاتِ کتاب مانند انسان تغییرپذیر نیست و هرچه از اول بوده است، همیشه به همان حال باقی خواهد ماند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.