سقراط

/

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.