سقراط

شنبه 14 قوس 1394/

هیچ کس از قلبِ شما به شما نزدیک‌تر و راستگوتر نیست، بنابراین از کسانی که قلب پاکِ شما آنان را به خود نمی‌پذیرد، دوری کنید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.