شاتو بریان

/

سعادت مانند توپ فوتبال است؛ وقتی از ما دور می‌شود، دنبالِ آن می‌دویم و وقتی می‌ایستد، با یک ضربه آن را از خود دور می‌سازیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.