شانفور

/

انسان همیشه به دلیل این‌که طرح‌های بی‌شمار دارد، هوشمند به حساب نمی‌آید؛ همان‌گونه که کسی نمی‌‌تواند جنرالِ خوبی باشد چون شمار زیادی سرباز دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :