شهید احمدشاه مسعود

۹ سنبله ۱۳۹۴

ما بارها اعلان کردیم که طرف‌دارِ روابط و همبسته‌گی هستیم، باید به هر منبع و هر جا به اقتضای منافع جهاد ملی ما، رابطه و همبسته‌گی داشته باشیم‌ـ مگر هیچ‌وقت طرف‌دارِ وابسته‌گی نبوده و نمی‌خواهیم که وابسته شویم. (مرد استوار، ص ۱۷۹)

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.