شهید احمدشاه مسعود

۳ سنبله ۱۳۹۴

هدف از ایجاد گروه طالبان، توهین و تحقیرِ مجاهدین و ذلیل ساختنِ مردم افغانستان است تا فرصتِ مناسبی برای به ‌قدرت رسیدنِ عوامل مورد نظرِ کشورهای مغرضِ خارجی فراهم شود. این گروه تنها به‌عنوان وسیلۀ به‌قدرت رسیدنِ عوامل بیگانه‌پرست به‌کار گرفته شده است.
(مصاحبه با خیرالله شفیعی)

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.