فرانسوا ولتر

/

هر کس دوبار می‌میرد: یک‌بار آنگاه که عشق از دلش می‌رود و بار دیگر آنگاه که زنده‌گی را بدرود می‌گوید. اما مرگ زنده‌گی در برابر مرگ عشق ناچیز است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.