فرناندو پسوا

/

خود را بیان کردن، همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان کردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.