فرناندو پسوا

/

ریاضی‌دان‌های بزرگی وجود دارند که در تمرین جمعِ ساده اشتباه می‌کنند.
این رفتار دلیل بر بی‌دقتی است و برای هر کسی می‌تواند پیش بیاید.

اشتراک گذاري با دوستان :