فرناندو پسوا

/

چیزی را بیان کردن، یعنی نیرویش را پاس داشتن
و وحشتـش را زدودن.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.