فنلون

/

باید سعی کنیم که وجودِ ما خود به منزلۀ کتابِ خوبی باشد که دیگران از آن سرمشق بگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.