فنلون

/

اشخاصی که به لذت‌های شدید و حاد خو گرفته‌اند، دیگر از لذت‌های معتدل بهره نمی‌برند و همواره با اضطراب به دنبال شادی و نشاط می‌گردند.

اشتراک گذاري با دوستان :