قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود

۱۱ سنبله ۱۳۹۷

من نه در راه دولت، که در راه کرامت و شرافت افغانستان و مردم آن مبارزه کرده ام.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.