قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود

۱۰ سنبله ۱۳۹۷

هیچ کس قهرمان نیست. به یقین قهرمان واقعی، ملت افغانستان است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.