قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود

۱۳ سنبله ۱۳۹۷

برنامه را کلان بسازید، اما کار را از کوچک آغاز کنید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.