قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود

۲۰ سنبله ۱۳۹۷

من یک نفر اسیر را نه به امر و نه به مرمی نکشته ام.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.