کتاب کار و زندگی

/

با تشویق می‌توان نیروهای خفته و زنگ‌زده را بیدار و نیروهای بیدار و برانگیخته را برای همیشه پایدار و استوار کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :