کنفوسیوس

۴ دلو ۱۳۹۲

ایمان به حقیقت را هدف و مقصد اساسی زنده‌گیِ خود قرار دادن و تکالیف را از روی وجدان به‌جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و کامل‌تر می‌سازد. یکی را دوست داشتن و حیاتِ او را آرزو کردن و دیگری را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبعِ آدمی را تاریک می‌سازد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.