لئوبوسکالیا

/

این پنـدار که شاید زمانی بهتر یا مناسب‌تر از این‌هم بتوان عشق ورزید، برای بسیاری، یک عمر پشیمانی به بار آورده است.

اشتراک گذاري با دوستان :