لیوبوسکالیا

/

فقط زمانی می‌توانیم آن‌چه را می‌خواهیم، داشته باشیم، که باور کنیم می‌توانیم به‌دستش آوریم، نه زمان دیگر.

اشتراک گذاري با دوستان :