ماهاتما گاندی

/

عدم خشونت فقط وقتی خواهد بود که ما کسانی را دوست بداریم که از ما نفرت دارند. می‌دانیم عمل کردن به این قانون بزرگِ محبت چقدر دشوار است. اما آیا انجام تمام کارهای بزرگ دشوار نیست؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.