موریس مترلینگ

۲۲ دلو ۱۳۹۱

هنگام نیک‌بختی است که باید بیم‌ناک بود.هیچ چیز تهدیدآمیزتر از سعادت نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.