میرابو

/

هیچ حمایتی در طول تاریخ، قوی‌تر و موثرتر از حمایتِ جامعه از فرد نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.