ناپلیون بناپارت

/

تنها انقلاب خطرناک، انقلابِ گرسنه‌گان است. من از شورش‌هایی که دلیلِ آن بی‌نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتشِ دوصـدهزار نفری بیـم دارم.

اشتراک گذاري با دوستان :