نــاپلیــون

/

اقبال به سراغ کسـی می‌رود که به کار عقیده دارد نه به شانس.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.