نیچه

/

اگر بت‌ها را واژگون کرده باشی، کاری نکرده‌ای؛ وقتی واقعاً شهامت خواهی داشت که خوی بت‌پرستی را در درونِ خویش از میان برداری.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.