هربرت داو

۶ سنبله ۱۳۹۶

شخصی را که مرتکب اشتباه نشده ارتقا مده؛ زیرا بدین‌سان کسی ترفیع گرفته که هیچ کاری انجام نداده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.