هلن کلر

/

قشنگ‌ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتا قابل لمس کردن هستند؛ بلکه باید آن‌ها را با قلب خود حس کنید.

اشتراک گذاري با دوستان :