هوگو

/

خدمت به وطن، نیمی از وظیفه است و خدمت به انسانیت، نیم دیگر آن.

اشتراک گذاري با دوستان :