هیوز

/

زیاد زیستن تقریباً آرزوی همه می‌باشد، ولی خوب زیستن آرمان
یک عده معدود.

اشتراک گذاري با دوستان :