والتر بنیامین

۱۶ دلو ۱۳۹۶

هیچ ارادۀ سالمی [=درست و بی‌گزند] وجود ندارد که تخیّل دقیق از تصویری، به همراهش نباشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.