ورافی بوفت

/

امروز یک نفر زیر سایۀ درختی نشسته، صرفاً چون یک نفر مدت‌ها قبل درختی کاشته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.