ویلیام کوپر

/

دانش و خرد، دو چیزِ مجزا هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند. دانش در سرها خانه می‌کند و آمیخته به دیدگاه‌های دیگران است؛ خرد در اذهان است و از آنِ خود فرد است.

اشتراک گذاري با دوستان :