وین دایر

/

از افسوس خوردن نسبت به رویدادهای گذشته، دست بشویید. غم و اندوه
و افسوس، کوچک‌ترین تغییر در گذشتۀ شما پدید نمی‌آورد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.