پائولوکوئیلو

/

وقتی که ما گنجینه‌های حقیقی در دست داریم، هرگز متوجه آن نمی‌شویم؛ چون آدم‌ها به وجود گنج باور ندارند.

اشتراک گذاري با دوستان :