پائولوکوئیلو

/

وقتی که ما گنجینه‌های حقیقی در دست داریم، هرگز متوجه آن نمی‌شویم؛ چون آدم‌ها به وجود گنج باور ندارند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    موضع ده ها ملیون دالر خیانت در بند شاه عروس وسوالی شکر دره در خیانت مقامات عالی وزارت آب وبرق زدر حیف و میل پول ها مقصر است کمپتی ایرانی ده ملیون دالر راگرفت بند را خاک پرکردهدقطعا کانکریت استفاده نشده مسول درجه اول مقام وزارت آب برق است بند افتتاح نشده شکست کرده قبلا به خاطر دارم در زمان کرزی سروصدا بلند شد ولی سابقهذکابل جبار تقوا این خاین گفت این سخنان پروپاگند است این خاین مفسد رشوت گرفت در حق ملت خیانت کرد باید مقامات وزارت آب و برق خصوصا والی کابل جبار تقوا این خاین پلید به سارنوالی معرفی گردد. حاجی صبور