پل والری

۲۰ دلو ۱۳۹۲

در وجود هر یک از ما خاینی به‌نامِ خودخواهی وجود دارد که فقط در برابرِ تملق و چاپلوسی نرم می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.