چارلز ـ لمب

/

هیچ چیز بدتر از بی‌کاری نیست؛ زیرا انسان در این زمان مغزِ خودش را می‌خورد و این از بدترین آفات و امراضِ انسانی است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.