چارلی چاپلین

/

اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیـدار نشود، و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شـادی نااُمید نگردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.