ژبو نژور

/

هنگامی که انسان به موانع از روی خنـده و تحقیر نگاه کند، تقریباً از بین رفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.