کنفوسیوس

/

اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد، ولی من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.