کولتون

/

سه دشواری در کار تالیف وجود دارد؛ نوشتن چیزی که قابل نشر باشد، یافتن مرد شریفی که آن را نشر دهد و پیدا کردن مردان حساسی که آن را بخوانند.

اشتراک گذاري با دوستان :